Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari.

Reklamační řád

Kontrola zboží:

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku) při převzetí, zda není viditelně poškozena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít a neprodleně kontaktuje formou emailu info@bikemarast.cz prodejce o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme a zjistí jakýkoli rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je neprodleně povinen prodejce (bikemarast.cz) o této skutečnosti informovat. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu, v případě kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na poště.

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě bikemarast.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu bikemarast.cz. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list).

Záruční doba:

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena, poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

Jak uplatnit reklamaci:

V případě, že zboží splňuje kritéria pro přijetí na reklamaci, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte nám práci a budeme se moci Vaší reklamaci plně věnovat a vyřídíme ji v co nejkratším termínu.

 • V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo ji s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu.
 • V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu odesílatele (BIKEMARAST, Novovysočanská 589/7, 190 00, Praha 9) společně s průvodním dopisem, kopií fakturačního dokladu a popisem vady.
 • My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele nebo výrobce.

Náležitosti potřebné k reklamaci:

 • Reklamované zboží zabalte do původního obalu a přiložte kopii daňového dokladu a/nebo jiného dokladu o tom, kdy vám bylo zboží dodáno.
 • Přiložte podrobný popis vady výrobku.
 • Vše zašlete na fakturační adresu a nezapomeňte přiložit vaši zpáteční adresu a telefonní číslo.

Přijetí zboží na reklamaci:

Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží s průvodní dokumentací.

Stav neumožňující přijetí zboží a reklamaci:

 • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • zboží bez předložení dokladu o koupi (faktura, daňový doklad, dodací list)
 • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 • zboží mechanicky poškozené
 • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

Náklady na dopravu:

Náklady na dopravu do internetového obchodu hradí zákazník. Internetový obchod Vaši reklamaci vyřídí dle zákona č 634/1992 Sb. do 30 dnů, pokud nebude domluveno jinak.

Postup reklamace:

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě bikemarast.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi a podrobným popisem závady na adresu kamenné prodejny Bikemarast.cz (Marek Vitoch - BIKEMARAST, Novovysočanská 589/7, 190 00 Praha 9).

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Vyřízení reklamace:

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace činí u smlouvy uzavřené se spotřebitelem 30 dnů.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží na našem internetovém obchodě získáte na adrese info@bikemarast.cz.

Souhlas s reklamačním řádem:

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště či osobně na povozovně e-shopu.