Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari.

Zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté informace (nutné k bezchybnému provedení obchodního styku) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze dodavateli.

Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují informace, které jsou předávány dopravcům v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.